Nieuws

Afkoop Fluitbeuren

Ook in seizoen 2019-2020 kun je je fluitbeurt weer afkopen. Wanneer je de toegewezen wedstrijd echt niet kunt fluiten dan kun je hiermee een vervangende scheidsrechter regelen.

Lees meer >

 

Ledenadministratie

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Hockey Club Uden wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De contributiebedragen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het seizoen 2020/2021 geldt dat alle contributiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd met 3%.

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.

Uitsluitend uitwonende studenten kunnen gebruik maken van het Studenten-lidmaatschap. Daartoe dient men ieder jaar opnieuw een bewijs van uitwonend zijn te overleggen aan [email protected].

De contributie wordt geïnd via Club Collect. U ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling van Club Collect. De contributie kan in 4 termijnen met een interval van 30 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht .

Indien na herinnering de betaling uitblijft zal de vordering aan onze gerechtsdeurwaarder ter incasso uit handen worden gegeven. Er zullen dan tevens incassokosten aan u in rekening gebracht worden, berekend volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (W.I.K.). Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap Opzeggen van een lidmaatschap dient vóór 1 juni van enig jaar te gebeuren. Dit kan uitsluitend per mail naar [email protected]. Andere vormen van opzeggen worden niet geaccepteerd. In het geval dat u na 1 juni opzegt, is het lidmaatschapsgeld van een heel jaar verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd naar [email protected].


Wedstrijden

Eerstvolgende wedstrijddag: 2019-11-20

Meisjes A
MA5 - Basko MA4
20:00
Uit
Wedstrijdnummer
Tegenstander
Verzamelen
Spelen
Scheidsrechters
Veld
Velddeel
Reistijd minuten
Afstand km
Rijders
Club opmerking
KNHB opmerking
Locatie
Locatie club
Bekijk route
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten

Bekijk het volledige wedstrijdschema

Trainingen

Dames doordeweeks
U DMA/H DMB
20:00 - 21:00
V3 - CD
Trainer(s)
Opmerkingen
Junioren A
MA2
20:00 - 21:30
V1 - AB
Trainer(s)
Geert van Lamoen
Opmerkingen
MA3
19:00 - 20:00
V4 - AB
Trainer(s)
Opmerkingen
MA4
18:00 - 19:00
V4 - AB
Trainer(s)
Opmerkingen
MA5
20:00 - 21:00
V1 - CD
Trainer(s)
Opmerkingen
Junioren B
MB4
18:00 - 19:00
V4 - CD
Trainer(s)
Bas Kerstens
Opmerkingen
MB5
19:00 - 20:00
V4 - CD
Trainer(s)
Bas Kerstens
Opmerkingen
Junioren C
MC1
18:30 - 20:00
V1 - CD
Trainer(s)
Bas Campbell
Freek van der Meeren
Opmerkingen
MC4
19:00 - 20:00
V2 - CD
Trainer(s)
Koen Jansen
Opmerkingen
Junioren D
MD2
17:30 - 19:00
V3 - CD
Trainer(s)
Bas Campbell
Opmerkingen
Jongste jeugd E8
M8E1
17:30 - 18:30
V1 - AB
Trainer(s)
Emma van de Kerkhof
Maud Rovers
Opmerkingen
M8E2
17:30 - 18:30
V1 - CD
Trainer(s)
Ise Meggelaars
Ise Meggelaars
Sofie Verbossen
Opmerkingen
M8E3
17:30 - 18:30
V3 - AB
Trainer(s)
Roos Simons
Jitte Nieme
Opmerkingen
G/LG
G-Hockey
18:30 - 20:00
V3 - AB
Trainer(s)
Opmerkingen
Overig
Trimhockey
20:00 - 21:00
V4
Trainer(s)
Emiel Jozephs
Opmerkingen
Junioren A
JA1
20:00 - 21:30
V2 - AB
Trainer(s)
Marco Isbouts
Opmerkingen
Junioren B
JB1
18:30 - 20:00
V1 - AB
Trainer(s)
Marc van Bakel
Floris Jansen
Opmerkingen
Junioren C
JC1
19:00 - 20:00
V3 - CD
Trainer(s)
Emiel Jozephs
Opmerkingen
Techniektraining
Overig
Keeperstraining
17:00 - 19:00
V2
Trainer(s)
Trainingsgroep
Opmerkingen
Keeperstraining
19:00 - 20:00
V2 - AB
Trainer(s)
Trainingsgroep
Opmerkingen

Trainingsschema