Direct inschrijven

Plezier en prestatie

Hockey is een van de populairste teamsporten van Nederland. Plezier, samenspel, vaardigheid, kracht, uithoudingsvermogen en discipline; het komt allemaal terug in deze vernieuwende sport. Iets voor jou? Schrijf je dan direct in of meld je aan voor een proeftraining.

 

Oranje boven!

Sinds seizoen 2014-2015 speelt ieder lid van HCU in het moderne oranje tenue van Adidas.

HCU zijn we allemaal!

Push voor succes, zo luidt HCU’s slogan. Ambitieus? Reken maar! Niet voor niets groeit en professionaliseert onze vereniging razendsnel. Met bijna 1.000 leden en 4 moderne kunstgrasvelden zijn we nu al de tweede grootste club van Uden en hebben we een belangrijke regionale functie. Onder de vlag van HCU Academy blijft onze jeugdopleiding continu innoveren.

Ambities waarmaken lukt alleen met voldoende vrijwilligers. Zij zijn onze grootste kracht. En iedereen is welkom! We stellen geen eisen, maar doen wel een beroep op je betrokkenheid en inzet. HCU is van oudsher een familieclub met een gastvrije sfeer, waar vriendschappen voor het leven ontstaan. In deze warme cultuur is het hartstikke leuk om je steentje bij te dragen!


 

Ledenadministratie

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Hockey Club Uden wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De contributiebedragen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het seizoen 2020/2021 geldt dat alle contributiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd met 3%.

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.

Uitsluitend uitwonende studenten kunnen gebruik maken van het Studenten-lidmaatschap. Daartoe dient men ieder jaar opnieuw een bewijs van uitwonend zijn te overleggen aan [email protected].

De contributie wordt geïnd via Club Collect. U ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling van Club Collect. De contributie kan in 4 termijnen met een interval van 30 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht .

Indien na herinnering de betaling uitblijft zal de vordering aan onze gerechtsdeurwaarder ter incasso uit handen worden gegeven. Er zullen dan tevens incassokosten aan u in rekening gebracht worden, berekend volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (W.I.K.). Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap Opzeggen van een lidmaatschap dient vóór 1 juni van enig jaar te gebeuren. Dit kan uitsluitend per mail naar [email protected]. Andere vormen van opzeggen worden niet geaccepteerd. In het geval dat u na 1 juni opzegt, is het lidmaatschapsgeld van een heel jaar verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd naar [email protected].


Contributie HCU seizoen 2022-2023 inclusief wedstrijdshirt

Contributiebedragen HC Uden

Categorie

Leeftijd

 

Jeugd

Funkey

4 t/m 5

€ 91,-

 

Benjamins

5 t/m 6

€ 151,-

 

E3 Jeugd

6 t/m 7

€ 184,-

 

E6 Jeugd

7 t/m 8

€ 206,-

 

E8 Jeugd

8 t/m 9

€ 227,-

 

D Jeugd

10 t/m 11

€ 265,-

 

C Jeugd

12 t/m 13

€ 265,-

 

A/B Jeugd

14 t/m 17

€ 288,-

Uitwonende studenten

 

16 t/m 30

€ 230

Senioren

 

18 t/m 65

€ 323,-

Hockey 7 (-/- €35 korting bij niet spelend blok)

 

18 t/m 65+

€ 187,-

Opslag prestatie teams

A-B-C-D

 

€ 55,-

 

Senioren

 

€ 55,-

Recreanten (trainingslid/trimlid)

 

 

€ 187,-

G-Hockey

 

7 t/m 65

€ 171,-

 

 

 

 

Zaal

8-tallen

 

€ 16,-

 

Overige jeugd

 

€ 55,-

 

Senioren

 

€ 59,-

Familie maximum (excl zaal en prestatietoeslagen)

 

 

€ 1.026,-

Niet spelend lid

 

 

€ 82,-

Toeslag gespreide betaling
Inschrijfgeld

 

 

€ 10,-
€ 25,-


 


 Let op! Opzeggen voor 1 juni, anders is de volledige contributie verschuldigd

Inschrijven


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
Ook de HCU draait op vrijwilligers!
  Gelieve aan te geven bij welke activiteit wij u kunnen benaderen als vrijwilliger.

 
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.