Nieuwe bestuurssamenstelling HCU

Beste leden, sponsoren en donateurs van HCU,

Martje van Cuijk, Heidy Bierman, Anne Hendriks, Mathieu Woltring en Han Gootzen hebben reeds een hele tijd geleden aangegeven graag hun bestuursfunctie per maart van dit jaar neer te willen leggen. De afgelopen maanden hebben zij zich ingespannen om te zorgen dat er tijdig vervanging zou zijn.

Hun zoektocht heeft ertoe geleid dat afgelopen woensdag 8 maart de ALV akkoord heeft gegeven op de voordracht van vier nieuwe bestuursleden. Tevens is er een nieuwe voorzitter van onze club gekozen. Met de nieuwe samenstelling is er ook een andere verdeling van verantwoordelijkheden binnen het bestuur gekomen.

De nieuwe bestuurssamenstelling en verdeling is als volgt:
- Sander de Kok: Voorzitter
- Pieter Dubbelboer: Secretaris
- Ton Koenders: Penningmeester
- Richard van Duivendijk: Bestuurslid horeca/accommodatie
- Wouter Smits: Bestuurslid hockeyzaken (per 1 september 2023)
- John Bakker: Bestuurslid organisatie
(De taken/verantwoordelijkheden voor hockeyzaken worden tot 1 sept intern verdeeld.)

In de gesprekken die wij als beoogde nieuwe bestuursleden in de afgelopen tijd hebben gehad met Han en zijn team, hebben we samen de weg naar voren besproken en bekeken hoe we deze weg vorm kunnen geven.
We willen hen dan ook bedanken voor al hun tijd en geduld hierin.

Het borgen van de kennis en expertise vanuit het verleden is van essentieel belang. Het is dan ook fantastisch dat Martje, Heidy, Anne, Mathieu en Han vanuit verschillende commissies HCU willen blijven ondersteunen. 
Ook het feit dat Ton en Richard als bestuurder hun portefeuille continueren, draagt enorm bij aan het behoud van ervaring.

Met deze wetenschap willen we de vele uitdagingen die in de komende bestuursperiode voor ons liggen aanpakken, zoals daar zijn; verduurzaming als HCU, het vraagstuk over de toekomst van ons clubhuis, het vinden van vrijwilligers, verbinden en ondersteunen van de verschillende commissies die onmisbaar zijn voor
HCU, het behouden van en verder vormgeven aan het karakter van een familieclub die we willen zijn, de website en informatie naar de leden aandacht blijven geven en ledenwerving en marketing, zodat nieuwe leden graag naar HCU blijven komen en dat de bezetting in de jongensteams extra aandacht krijgt.

Stuk voor stuk onderwerpen waar we al ideeën over hebben en waar we mee aan de slag willen. De plannen hiervoor gaan we uitwerken en willen we presenteren aan de ALV in juni. Ook zullen we binnenkort onszelf verder voorstellen.

Verbinding vanuit het bestuur met de commissies, ondersteuning van de vrijwilligers en kennis over wat er speelt onder de leden en ouders van onze jeugdleden. Dit zijn belangrijke punten voor ons die we tot uiting laten komen in de nieuwe structuur en taakverdeling.

De komende jaren willen wij op deze manier onze club met veel enthousiasme en toewijding begeleiden, zodat we een gezonde club blijven, sportief, ambitieus, maar bovenal warm en welkom met plaats voor iedereen.

Voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor HCU hebben gedaan, wil ik als afsluiting namens het voltallige bestuur een heel warm woord van dank richten aan Martje, Heidy, Anne, Mathieu en "last but not least” Han.
Speciale dank aan hem voor zijn meer dan zeventien jaar bestuur, waarin hij zo veel heeft betekend voor onze club.

Met sportieve groet,
Sander de Kok.

 
Geplaatst op 13-3-2023 | Algemeen Bijlage