Nieuws

Trainingsschema zondag senioren

Beste senioren,
Ik heb zojuist een mail gestuurd waarbij het trainingsschema niet in meegekomen. Hier vinden jullie het trainingschema.

Lees meer >

Corona protocol

Bijgevoegd het corona protocol.

Lees meer >

Hervatting zaterdag programma jeugd t/m 17 jaar

Beste jeugdleden en ouders van jeugdleden,
Zoals in eerdere berichten ook aangegeven willen wij het m.i.v. aankomend weekend weer mogelijk maken om op zaterdagen onderlinge

Lees meer >

 

Ledenadministratie

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Hockey Club Uden wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De contributiebedragen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het seizoen 2020/2021 geldt dat alle contributiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd met 3%.

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.

Uitsluitend uitwonende studenten kunnen gebruik maken van het Studenten-lidmaatschap. Daartoe dient men ieder jaar opnieuw een bewijs van uitwonend zijn te overleggen aan [email protected].

De contributie wordt geïnd via Club Collect. U ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling van Club Collect. De contributie kan in 4 termijnen met een interval van 30 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht .

Indien na herinnering de betaling uitblijft zal de vordering aan onze gerechtsdeurwaarder ter incasso uit handen worden gegeven. Er zullen dan tevens incassokosten aan u in rekening gebracht worden, berekend volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (W.I.K.). Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap Opzeggen van een lidmaatschap dient vóór 1 juni van enig jaar te gebeuren. Dit kan uitsluitend per mail naar [email protected]. Andere vormen van opzeggen worden niet geaccepteerd. In het geval dat u na 1 juni opzegt, is het lidmaatschapsgeld van een heel jaar verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd naar [email protected].


Wedstrijden

Eerstvolgende wedstrijddag: 2021-3-6

Overig
M6E5 - Oefenwedstrijd M6E4
10:00 - V4
Thuis
M6E7 - Oefenwedstrijd M6E6
10:00 - V4
Thuis
M6E8 - Oefenwedstrijd M6E9
10:00 - V4
Thuis
Meisjes B
MB2 - Oefenwedstrijd MB3
13:00 - V1
Thuis
MB5 - Oefenwedstrijd MB4
15:30 - V2
Thuis
Meisjes C
MC1 - Reservering
11:00 - V3
Thuis
Meisjes D
MD1 - Oefenwedstrijd MC2
11:30 - V2
Thuis
MD2 - Oefenwedstrijd MC4
10:30 - V1
Thuis
MD5 - Oefenwedstrijd MD6
13:30 - V3
Thuis
Meisjes E
M6E1 - Oefenwedstrijd J6E2
10:00 - V2
Thuis
M6E2 - Oefenwedstrijd M6E1
10:00 - V4
Thuis
M8E3 - Oefenwedstrijd M8E1
10:00 - V3
Thuis
Meisjes F
MF2 - Oefenwedstrijd MF1
10:15 - MINI
Thuis
MF3 - Oefenwedstrijd JF1
09:30 - MINI
Thuis
Jongens B
JB1 - Oefenwedstrijd MA1
15:00 - V1
Thuis
Jongens D
JD1 - Oefenwedstrijd MD4
13:30 - V2
Thuis
Jongens E
J8E1 - Oefenwedstrijd M8E2
10:00 - V3
Thuis
Wedstrijdnummer
Tegenstander
Verzamelen
Spelen
Scheidsrechters
Veld
Velddeel
Reistijd minuten
Afstand km
Rijders
Club opmerking
KNHB opmerking
Locatie
Locatie club
Bekijk route
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten

Bekijk het volledige wedstrijdschema

Trainingen

Er zijn geen trainingen gevonden.

Trainingsschema