Nieuws

EEN BBQ STICK VOOR HCU LEDEN & FANS

Om het hockeyseizoen af te sluiten en het barbecueseizoen in te luiden presenteren we met trots een unieke RVS barbecuespatel in de vorm van een hockeystick: De HCU Hockey BBQ Stick! Leuk voor

Lees meer >

Skills training van Maartje Krekelaar op HCU

Hierbij de aankondiging van weer een nieuwe serie skills trainingen van Maartje Krekelaar voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. De trainingen zijn op vrijdag van 15:30 tot 17:00, en starten op 21

Lees meer >

Programma in de meivakantie

Beste leden en ouders van leden,
In verband met de meivakantie zijn er wat aanpassingen in het programma: 1 & 2 mei: de georganiseerde wedstrijden/trainingen vinden gewoon

Lees meer >

 

Ledenadministratie

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Hockey Club Uden wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De contributiebedragen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het seizoen 2020/2021 geldt dat alle contributiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd met 3%.

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.

Uitsluitend uitwonende studenten kunnen gebruik maken van het Studenten-lidmaatschap. Daartoe dient men ieder jaar opnieuw een bewijs van uitwonend zijn te overleggen aan [email protected].

De contributie wordt geïnd via Club Collect. U ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling van Club Collect. De contributie kan in 4 termijnen met een interval van 30 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht .

Indien na herinnering de betaling uitblijft zal de vordering aan onze gerechtsdeurwaarder ter incasso uit handen worden gegeven. Er zullen dan tevens incassokosten aan u in rekening gebracht worden, berekend volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (W.I.K.). Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap Opzeggen van een lidmaatschap dient vóór 1 juni van enig jaar te gebeuren. Dit kan uitsluitend per mail naar [email protected]. Andere vormen van opzeggen worden niet geaccepteerd. In het geval dat u na 1 juni opzegt, is het lidmaatschapsgeld van een heel jaar verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd naar [email protected].


Wedstrijden

Eerstvolgende wedstrijddag: 2021-5-22

Meisjes B
MB1 - Reservering reservering
13:00 - V2
Thuis
MB2 - Oefenwedstrijd MA3
15:00 - V2
Thuis
MB3 - Oefenwedstrijd MB5
13:00 - V3
Thuis
Meisjes C
MC1 - Oefenwedstrijd MD1
12:30 - V1
Thuis
MC4 - Oefenwedstrijd MD2
11:00 - V2
Thuis
Meisjes E
M6E1 - Oefenwedstrijd M6E5
09:30 - V2
Thuis
M6E2 - Oefenwedstrijd J6E1
09:30 - V2
Thuis
Meisjes F
MF1 - Reservering MF1
09:30 - V1
Thuis
Jongens B
JB1 - Oefenwedstrijd reservering
15:00 - V1
Thuis
Wedstrijdnummer
Tegenstander
Verzamelen
Spelen
Scheidsrechters
Veld
Velddeel
Reistijd minuten
Afstand km
Rijders
Club opmerking
KNHB opmerking
Locatie
Locatie club
Bekijk route
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten

Bekijk het volledige wedstrijdschema

Trainingen

Er zijn geen trainingen gevonden.

Trainingsschema