Nieuws

 

Ledenadministratie

Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Hockey Club Uden wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De contributiebedragen worden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Vanaf het seizoen 2022/2023 geldt dat alle contributiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd met 3%.

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.

Uitsluitend uitwonende studenten kunnen gebruik maken van het Studenten-lidmaatschap. Daartoe dient men ieder jaar opnieuw een bewijs van uitwonend zijn te overleggen aan [email protected].

De contributie wordt geïnd via Club Collect. U ontvangt hiervoor een verzoek tot betaling van Club Collect. De contributie kan in 4 termijnen met een interval van 30 dagen worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht .

Indien na herinnering de betaling uitblijft zal de vordering aan onze gerechtsdeurwaarder ter incasso uit handen worden gegeven. Er zullen dan tevens incassokosten aan u in rekening gebracht worden, berekend volgens de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (W.I.K.). Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap Opzeggen van een lidmaatschap dient vóór 1 mei van enig jaar te gebeuren. Dit kan uitsluitend per mail naar [email protected]. Andere vormen van opzeggen worden niet geaccepteerd. In het geval dat u na 1 mei opzegt, is het lidmaatschapsgeld van een heel jaar verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, verhuizing of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd naar [email protected].


Wedstrijden

Eerstvolgende wedstrijddag: 2023-2-8

Overig
MC1/MO14-1 - Reservering MO14-1
18:00 - V1
Thuis
Wedstrijdnummer
Tegenstander
Verzamelen
Spelen
Scheidsrechters
Veld
Velddeel
Reistijd minuten
Afstand km
Rijders
Club opmerking
KNHB opmerking
Locatie
Locatie club
Bekijk route
Stand in de poule
  Team Gespeeld Punten

Bekijk het volledige wedstrijdschema

Trainingen

Dit schema loopt van 6-2-2023 t/m 10-2-2023
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:15 - 18:15 JO12-1 / Jongens D1 Zaal Joost van de Kerkhof
Joris Hendriks
Rijk de Kok
Udens College, Sporthal
17:15 - 18:15 JO12-2 / Jongens D2 Zaal Joost van de Kerkhof
Joris Hendriks
Rijk de Kok
Udens College, Sporthal
18:15 - 19:15 JO10-1 / Jongens 8E1 Zaal Joost van de Kerkhof
Rijk de Kok
Udens College, Sporthal
18:15 - 19:15 MO10-1 / Meisjes 8E1 Zaal Joost van de Kerkhof
Rijk de Kok
Udens College, Sporthal
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:00 MO12-3 / Meisjes D3 Zaal Minke Muijsers Udens College, Sporthal
17:00 - 18:00 MO12-4 / Meisjes D4 Zaal Minke Muijsers Udens College, Sporthal
18:00 - 19:00 MO10-2 / Meisjes 8E2 Zaal Bette van Loenen
Esmee Thoonen
Laure Morel
Udens College, Sporthal
18:00 - 19:00 MO12-5 / Meisjes D5 Zaal Bette van Loenen
Esmee Thoonen
Laure Morel
Udens College, Sporthal
19:00 - 20:00 MO10-3 / Meisjes 8E3 Zaal Bette van Loenen
Esmee Thoonen
Laure Morel
Udens College, Sporthal
19:00 - 20:00 MO10-4 / Meisjes 8E4 Zaal Bette van Loenen
Esmee Thoonen
Laure Morel
Udens College, Sporthal
20:00 - 21:00 JO16-1 / Jongens B1 Zaal Marco Isbouts Udens College, Sporthal
20:00 - 21:00 JO18-1 / Jongens A1 Zaal Marco Isbouts Udens College, Sporthal
21:00 - 22:00 MO18-3 / Meisjes A3 Zaal Joris Hendriks Udens College, Sporthal
21:00 - 22:00 MO18-4 / Meisjes A4 Zaal Joris Hendriks Udens College, Sporthal
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:30 - 18:30 MO14-3 / Meisjes C3 Zaal Joost van de Kerkhof Udens College, Sporthal
17:30 - 18:30 MO14-4 / Meisjes C4 Zaal Joost van de Kerkhof Udens College, Sporthal
18:30 - 19:30 DO25-4 / Dames Jong 4 Zaal Udens College, Sporthal
18:30 - 19:30 DO25-5 / Dames Jong 5 Zaal Udens College, Sporthal

Trainingsschema